mensen stand2

Effectief werk?

Structuur in werk is verouderd!
fig 2016feb2 grijsb

Waarom?  Meer mensen werken waar ze willen zijn met mobiele technologie, op flexibele werkplekken en in netwerken. Vitale en duurzaam inzetbare werknemers ervaren vooral voordelen en rendement. Maar anderen hebben juist last van nadelen en risico’s. Verzuim, stress en werkdruk nemen toe! Er is demotivatie. Structurele oplossingen zijn nodig!

Hoe?  Werk is veranderd. Mensen werken met meer met hun hoofd en minder met de handen. Breinwerk is intens, creatief, uniek en/of complex. Routinematig handwerk is verdwenen. Toch is de organisatie van werk vaak onveranderd. Mensen doen nieuw werk op een verouderde manier. Daardoor raken mensen overbelast. Verbeter breinwerk voor gezonder mensen en kennisproductiviteit!

Wat?  Maak werk effectief, gezond en duurzaam met:

De werkontwerper ontwikkelt duurzaam werk. Klanten zijn veelal sleutelpersonen in organisaties; leidinggevenden, coördinatoren of deskundigen. Zij werken bij gemeenten, in het MKB en kennisinstituten. Vernieuwing van werk krijgt vorm van binnenuit; stap voor stap op eigen unieke wijze. Bijvoorbeeld in programma’s vitaler werken of duurzame inzetbaarheid. Of met werkend leren in creatieve projecten. Het lerend vermogen groeit. Mens, team en organisatie worden wendbaar. Plezier is de basis voor presteren.

Stel uw vraag of verken de scan   Effectief Werk Scan